EDUKACJA
Edukacja
blisko
- Politechnika Łódzka
- Wyższa Szkoła Pedagogiczna
- Społeczne Gimnazium nr 1
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej
- Szkoła Podstawowa nr 46
- Szkoła Podstawowa nr 10
- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
- Gimnazium nr 25
- Gimnazium Towarzystwa Oświatowego
- Technikum nr 19
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9

dalej
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dobry start"
 
Edukacja
blisko
- Politechnika Łódzka
- Wyższa Szkoła Pedagogiczna
- Społeczne Gimnazium nr 1
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej
- Szkoła Podstawowa nr 46
- Szkoła Podstawowa nr 10
- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
- Gimnazium nr 25
- Gimnazium Towarzystwa Oświatowego
- Technikum nr 19
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9

dalej
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dobry start"
 
Edukacja
blisko
- Politechnika Łódzka
- Wyższa Szkoła Pedagogiczna
- Społeczne Gimnazium nr 1
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące Politechniki Łódzkiej
- Szkoła Podstawowa nr 46
- Szkoła Podstawowa nr 10
- Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
- Gimnazium nr 25
- Gimnazium Towarzystwa Oświatowego
- Technikum nr 19
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9

dalej
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dobry start"
| . centra handlowe  | . edukacja  | . komunikacja miejska  | . komunikacja krajowa  | . rozrywka i rekreacja  | . planowane inwestycje  LOKALIZACJA