Wróblewskiego 19
WRÓBLEWSKIEGO 19
 
Inwestycja mieszkaniowa „Brama” jest projektem inicjującym zagospodarowanie terenu znajdującego się przy ul. Wróblewskiego 19, czyli terenu, który wielu łodzianom wcześniej kojarzył się z silnie związaną z tekstylną tradycją miasta przędzalnią czesankową „Polmerino”. Kolejnym etapem rekultywacji tego obszaru, rozciągającego się między ulicami Wołową, Proletariacką i Wróblewskiego, jest planowana budowa osiedla mieszkaniowego według projektu „Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates”.
 
 
Wierzymy, że realizacja tego projektu, zapoczątkowanego budową budynku mieszkalnego „Brama”, przeobrazi martwe pofabryczne pustkowia w tętniący życiem rejon miasta..
| . Brama  DEVELOPER